ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

โครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish

โครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish คืออะไร

โครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish จัดทำเพื่อแบ่งปันผลตอบแทนให้กับผู้ที่แนะนำหลักสูตรออนไลน์ของ PrinEnglish ให้กับผู้ที่สนใจเรียนท่านอื่น นอกจากท่านจะช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนหลักสูตรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ท่านจะได้รับผลตอบแทนจากการให้คำแนะนำ รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากท่านยังได้รับส่วนลดราคาหลักสูตรจากโครงการนี้ด้วย

โครงการนี้ทำงานอย่างไร

การสมัครเป็นผู้แนะนำหลักสูตร

ผู้สนใจกรอกแบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของหน้านี้ เพื่อสมัครเป็นผู้แนะนำหลักสูตร เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เราจะติดต่อกลับทาง email และท่านจะได้รับรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรเป็นของตนเอง เพื่อนำไปแนะนำหลักสูตรให้กับผู้ที่สนใจและรับผลตอบแทนของท่าน

การแนะนำหลักสูตรเพื่อรับผลตอบแทน

ทางทีมงานจะส่ง email ให้ท่าน ซึ่งมีรูปภาพข้อมูลสำหรับประกอบการแนะนำที่ลงระบุรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรของท่านแนบไปด้วย หลังจากนั้น ท่านสามารถนำรหัสดังกล่าวและรูปภาพที่เราส่งให้นี้ ไปประกอบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของ PrinEnglish ให้แก่ผู้ที่สนใจตามช่องทางต่าง ๆ พร้อมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็น-ความรู้สึกส่วนตัวของท่าน เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจให้มาสมัครเรียนได้ทันที

การกรอกรหัสผู้แนะนำหลักสูตร

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนกรอกรหัสผู้แนะนำหลักสูตรของท่าน โดยกรอกลงในช่อง “กรอกรหัสส่วนลด” ของหน้า “รายการสั่งซื้อ” แล้วกดปุ่ม “กดเพื่อใช้รหัสส่วนลด” หลังจากนั้น ผู้ที่สนใจเรียนทำการชำระค่าเรียนผ่านเว็บไซต์ PrinEnglish (เท่านั้น) เพื่อรับส่วนลด 20% จากค่าเรียนทันที ในการสมัครเรียนทุกหลักสูตร

การรับผลตอบแทน

หลังจากผู้ที่สนใจเรียนได้ชำระค่าเรียนเสร็จสมบูรณ์ตามวิธีการข้างต้นแล้ว ท่านจะถือว่าเป็นผู้แนะนำให้เกิดการสั่งซื้อหลักสูตรดังกล่าวโดยทันที และจะได้รับผลตอบแทนจากโครงการ (10% ของยอดที่ผู้สมัครเรียนชำระ)

การจ่ายผลตอบแทน

PrinEnglish จะสรุปยอดผลตอบแทนสุทธิที่ท่านจะได้รับในวันสุดท้ายของเดือนนั้น ๆ และโอนชำระผลตอบแทนให้กับท่านในช่วงต้นเดือนถัดไป พร้อมส่ง email ยืนยัน

แบบฟอร์มสมัครเป็นผู้แนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish

[ninja_form id=3]

ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีคำถาม-ข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการแนะนำหลักสูตรนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ทาง e-mail: prinenglishprogram@gmail.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ