โครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish

โครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish คืออะไร

โครงการแนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish จัดทำเพื่อแบ่งปันผลตอบแทนให้กับผู้ที่แนะนำหลักสูตรออนไลน์ของ PrinEnglish ให้กับผู้ที่สนใจเรียนท่านอื่น

นอกจากท่านจะได้ช่วยให้ผู้ที่สนใจได้เรียนหลักสูตรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในราคาที่ได้รับส่วนลดจากท่านแล้ว ท่านยังได้รับผลตอบแทนจากการแนะนำดังกล่าวอีกด้วย

ผลตอบแทนของผู้แนะนำหลักสูตร

วิธีการสมัครเป็นผู้แนะนำหลักสูตรกับ PrinEnglish

โครงการนี้ทำงานอย่างไร

1. สมัครเป็นผู้แนะนำหลักสูตร เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรเป็นของตนเอง เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับผลตอบแทน

2. ผู้แนะนำให้ข้อมูลหลักสูตรพร้อมรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรของตนเองแก่ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรของ PrinEnglish

3. ผู้ที่สนใจเรียนกรอกรหัสที่ได้ในหน้า “รายการสั่งซื้อ” และทำการชำระค่าเรียนผ่านเว็บไซต์ PrinEnglish (เท่านั้น) เพื่อรับส่วนลด 20% ในการสมัครเรียนทุกหลักสูตร

4. หลังการชำระสมบูรณ์ เจ้าของรหัสประจำตัวผู้แนะนำหลักสูตรจะถือว่าเป็นผู้แนะนำให้เกิดการสั่งซื้อดังกล่าว และจะได้รับผลตอบแทน (เริ่มต้นที่ 10% ของยอดชำระ)

5. PrinEnglish จะโอนผลตอบแทนให้แก่ผู้แนะนำหลักสูตรในตอนต้นของเดือนถัดไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ

Scroll to Top