หลักสูตร: ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts

– อ่านเกี่ยวกับ อ.ปริญญ์ –

 

ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts

1,990 บาท 3,900 บาท

สมัครเรียน ทดลองเรียนหลักสูตรขั้นตอนการสมัครเรียนรายละเอียดการรับประกันคะแนน 750+ทุกคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์อ่านประสบการณ์ผู้เรียน

หลักสูตรนี้ รับประกันคะแนน 750+
– การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading)
– พาตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC 4 ชุดเต็ม ๆ จำนวน 800 ข้อ + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 139 ข้อ รวมทั้งสิ้นกว่า 900++ ข้อ
– สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 6 เดือน (180 วัน) พร้อมสิทธิพิเศษ ผู้เรียนสามารถยื่นขอต่ออายุหลักสูตรเพิ่มได้อีก 6 เดือน (รวมทั้งสิ้น 12 เดือน) (โครงการรับประกันคะแนน 750+)

– มี videos เฉลยข้อที่ถูกต้อง โดย อ.ปริญญ์ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดและตรงประเด็น ในทุกตัวเลือกและทุกข้อ
– มีระบบรวมผลคะแนนแบบ auto ประเมินตนเองได้ทันที ทุก parts

– เน้นยํ้า กลยุทธ์ เทคนิค tips และ tricks ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ
– เน้นย้ำ หลักการ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ

* สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนเท่านั้น * รับฟรี E-Book คำศัพท์ TOEIC ที่ออกสอบบ่อย 400+ คำ ท่องก่อนสอบ-เรียนควบคู่-เพิ่มศัพท์ใหม่

– ผู้เรียนจะมองเห็นและเข้าใจรูปแบบข้อสอบอย่างชัดเจน และมีความพร้อมก่อนเข้าสอบจริง
– เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียง ได้ออกแบบให้เสมือนข้อสอบจริงอย่างที่สุด
– ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพ สัญญาณรบกวนต่ำ เพื่อเพิ่มสมาธิและความสบายในการเรียนระยะยาวให้กับผู้เรียน
– มีเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)

เหมาะสำหรับ
– ผู้ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEIC อย่างครอบคลุม และต้องการเพิ่มคะแนนของตนเอง ด้วยคุณภาพ ความถูกต้อง-แม่นยำ ความละเอียด ความใส่ใจ และการถ่ายทอดอย่างชัดเจน  การันตีคุณภาพเนื้อหาและการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน อ.ปริญญ์ เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

รูปแบบการเข้าเรียน
– เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
– เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
– สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม

* PRINENGLISH *
– มีนโยบายสนับสนุนการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
(อาทิ หลักสูตร เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียงชาวต่างชาติ)
– ทางเราให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคง-ความปลอดภัยของระบบข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

 

 


 

ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts Mini-Test

990 บาท

สมัครเรียน ทดลองเรียนหลักสูตรขั้นตอนการสมัครเรียนทุกคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์อ่านประสบการณ์ผู้เรียน

หลักสูตรนี้
– การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading)
– พาตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC จำนวน 100 ข้อ (จากเนื้อหาของหลักสูตรตะลุยโจทย์ 800 ข้อ) + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 20 ข้อ รวมเป็น 120 ข้อ
– สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 2 สัปดาห์ (14 วัน)

– มี videos เฉลยข้อที่ถูกต้อง โดย อ.ปริญญ์ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดและตรงประเด็น ในทุกตัวเลือกและทุกข้อ
– มีระบบรวมผลคะแนนแบบ auto ประเมินตนเองได้ทันที ทุก parts

– เน้นย้ำหลักการ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ
– เน้นยํ้าเทคนิค tips และ tricks ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ

– ผู้เรียนจะมองเห็นและเข้าใจรูปแบบข้อสอบอย่างชัดเจน
– เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียง ได้ออกแบบให้เสมือนข้อสอบจริงอย่างที่สุด
– ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพ สัญญาณรบกวนต่ำ เพื่อเพิ่มสมาธิและความสบายในการเรียนระยะยาวให้กับผู้เรียน
– มีเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)

เหมาะสำหรับ
– ผู้ที่ต้องการทบทวน เพิ่มความมั่นใจ และทดสอบตนเองแบบเร่งรัด ก่อนเข้าสอบจริง
– ผู้ที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวก่อนสอบ
– ผู้ที่ต้องใช้คะแนนสอบด่วน
– ผู้ที่ต้องการทดลองเรียนกับ PRINENGLISH
ด้วยคุณภาพ ความถูกต้อง-แม่นยำ ความละเอียด ความใส่ใจ และการถ่ายทอดอย่างชัดเจน การันตีคุณภาพเนื้อหาและการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน อ.ปริญญ์ เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

รูปแบบการเข้าเรียน
– เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
– เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
– สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม

* PRINENGLISH *
– มีนโยบายสนับสนุนการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
(อาทิ หลักสูตร เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียงชาวต่างชาติ)
– ทางเราให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคง-ความปลอดภัยของระบบข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

 

ศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ