ข้อแนะนำ-วิธีแก้ไข หากพบว่า videos ที่ท่านกำลังเรียน กระตุกหรือไม่โหลด ท่านสามารถลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. กดหยุดชั่วคราว (pause) แล้วรอสักครู่
2. Refresh หน้าจอ (กด F5)
3. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน
4. เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเรียน และ/หรือเปลี่ยนไปเชื่อมต่อ Wi-Fi/3G/4G ตัวอื่น

Take this Course