ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

หลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์

Unlimited Learning

สมัคร PrinEnglish Pass Key สามารถเข้าเรียนได้ทุกหลักสูตรคุณภาพ โดย อ.ปริญญ์ PrinEnglish รวมถึงหลักสูตรใหม่ ๆ ในอนาคต ให้ท่านได้พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ แบบไม่จำกัด ทุกที่ ทุกเวลา

เริ่มต้นเพียง

349 บาท/เดือน

Your English
100%
Your Style
100%
Your English
100%
Your Style
100%

Improve English with Quality Courses
พัฒนาภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรคุณภาพ

Flexible & Schedulable
ยืดหยุ่น-กำหนดตาราง-ระยะเวลาตนเองได้

Save Time & Budget
ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย

Boost your English with your Style

Mini Book คำศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนเข้าสอบ TOEIC

คัดเลือกคำศัพท์ 500+ คำที่มีโอกาสพบได้บ่อยในข้อสอบ TOEIC เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเน้นจดจำและทำความเข้าใจคำศัพท์ที่จำเป็น ต่อการนำเข้าไปทำข้อสอบ ครอบคลุม ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในข้อสอบมากยิ่งขึ้น เขียนโดย อ.ปริญญ์ เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

ช่องทางการสั่งซื้อ click!