ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

หลักสูตร: Basic English 1 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1)

฿990

฿1,490

เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยคำศัพท์และประโยคเพื่อใช้สื่อสารเกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัว

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

14

หัวข้อ

27

บทเรียน

34

แบบฝึกหัด

220+

ข้อ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวข้อในหลักสูตร

 1. Introducing Yourself (การแนะนำตนเอง)
 2. Vocabulary 1 (คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศและสัญชาติ)
 3. Talking about Yourself (การพูดเกี่ยวกับตนเอง)
 4. Vocabulary 2 (คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวและสัตว์เลี้ยง)
 5. Things You Have (สิ่งที่คุณมี)
 6. Using Apostrophes (การใช้เครื่องหมาย apostrophe)
 7. Vocabulary 3 (คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของทั่วไป)
 8. Talking about your Things (การพูดเกี่ยวกับสิ่งของของคุณ)
 9. Vocabulary 4 (คำศัพท์เกี่ยวกับงาน)
 10. Talking about your Job (การพูดเกี่ยวกับงานของคุณ)
 11. Telling the Time (การบอกเวลา)
 12. Vocabulary 5 (คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันและช่วงเวลาของวัน)
 13. Describing your Day (การพูดถึงวันของคุณ)
 14. Describing your Week (การพูดถึงสัปดาห์ของคุณ)

รายละเอียดอื่น ๆ

 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 3 เดือน (90 วัน) (นับจากวันที่สมัครและชำระค่าเรียนเสร็จสมบูรณ์)
 • ทุกแบบฝึกหัดมี videos เฉลย-อธิบายข้อที่ถูกต้อง เหตุผล และที่ไปที่มาอย่างละเอียด
 • ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการทำแบบฝึกหัดของตนเองได้ทันทีจากระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ
 • เนื้อหากระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อธิบายแบบ ค่อยเป็นค่อยไป เน้นความละเอียด
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)
 • สามารถสอบถาม-พูดคุยกับ อ.ปริญญ์ โดยตรงได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง Facebook: PrinEnglish

รูปแบบการเข้าเรียน

 • เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
 • เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม