ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

หลักสูตร: Basic English 3 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3)

฿990

฿1,490

ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยคำศัพท์และประโยคเพื่อบรรยาย ให้เหตุผล นับ และแสดงความเป็นเจ้าของในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

11

หัวข้อ

24

บทเรียน

28

แบบฝึกหัด

160+

ข้อ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวข้อในหลักสูตร

 1. Describing Places (การบรรยายเกี่ยวกับสถานที่)
 2. Giving Reasons (การให้เหตุผล)
 3. Vocabulary 1 (คำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน)
 4. More about Things You Have (เนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมี)
 5. Questions about Things You Have (คำถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมี)
 6. Vocabulary 2 (คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม)
 7. Counting (การนับ)
 8. Measuring (การวัด)
 9. Vocabulary 3 (คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าและสี)
 10. At the Shops (ภาษาเกี่ยวกับร้านค้า)
 11. Describing Things (การบรรยายเกี่ยวกับสิ่งของ)

รายละเอียดอื่น ๆ

 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 3 เดือน (90 วัน) (นับจากวันที่สมัครและชำระค่าเรียนเสร็จสมบูรณ์)
 • ทุกแบบฝึกหัดมี videos เฉลย-อธิบายข้อที่ถูกต้อง เหตุผล และที่ไปที่มาอย่างละเอียด
 • ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการทำแบบฝึกหัดของตนเองได้ทันทีจากระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ
 • เนื้อหากระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อธิบายแบบ ค่อยเป็นค่อยไป เน้นความละเอียด
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)
 • สามารถสอบถาม-พูดคุยกับ อ.ปริญญ์ โดยตรงได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง Facebook: PrinEnglish

รูปแบบการเข้าเรียน

 • เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
 • เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม