ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

หลักสูตร: Essential Writing (หลักสำคัญด้านการเขียน)

฿1,690

฿2,390

เรียนรู้วิธีการเขียนเรียงความที่ดี และนำไปสู่การทำคะแนนสอบที่สูงขึ้น ด้วยหลักการและแนวทางที่ อ.ปริญญ์ ใช้สอบ TOEFL iBT writing section ได้ 30/30

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

16

หัวข้อ

26

บทเรียน

27

แบบฝึกหัด

160+

ข้อ

รายละเอียดหลักสูตร

ผู้สอน: อ.ปริญญ์ (ประสบการณ์ตรง สอบ TOEFL iBT และได้คะแนน 30/30 เต็ม ใน writing section)

“หลักสูตรนี้ออกแบบมา เพื่อถ่ายทอดทุกเทคนิค-มุมมอง-ทักษะสำคัญต่าง ๆ ในด้านการเขียน ที่ได้ช่วยให้อาจารย์สอบได้คะแนนเต็มมาครับ

หลักสูตรนี้จะมอบหลักการและแนวทางที่ทุกท่านต้องรู้ และให้ความสำคัญเวลาเขียนเรียงความเชิงวิชาการทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการทำข้อสอบมาตรฐาน เช่น TOEFL iBT และ IELTS รวมไปถึงการเขียนในระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย การสอบชิงทุน และในการทำงานครับ

หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ หลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับท่านอย่างมากครับ

หลักสูตรนี้เริ่มต้นด้วยการนิยามคำศัพท์เพื่อให้ท่านพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนประโยค ย่อหน้า และเรียงความ ในตอนสุดท้าย ท่านจะได้ศึกษาเรื่องกระบวนการแก้ไขและพิสูจน์อักษร เพื่อให้งานเขียนของท่านชัดเจน มีน้ำหนัก และปราศจากข้อผิดพลาดก่อนส่งครับ

เนื้อหาและเทคนิคในหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ท่านเขียนเรียงความได้ดียิ่งขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยให้ท่านสอบได้คะแนนที่สูงขึ้น หรืออาจได้ถึงคะแนนเต็ม ใน writing section ของข้อสอบต่าง ๆ ครับ”

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวข้อในหลักสูตร

 1. Definition of Key Terms (นิยามคำศัพท์หลัก)
 2. Sentence Types (ประเภทของประโยค)
 3. Active and Passive Voice (ประโยคประธานเป็นผู้กระทำและประโยคประธานเป็นผู้ถูกกระทำ)
 4. Punctuation Review (การทบทวนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน)
 5. Connecting Words (คำเชื่อม)
 6. Sentence Problems (ปัญหาในการเขียนประโยค)
 7. Paragraph (ย่อหน้า)
 8. Sentences in a Paragraph (ประโยคในย่อหน้า)
 9. Essay (เรียงความ)
 10. Introductory Paragraph (ย่อหน้าเกริ่นนำ)
 11. Thesis Statement (ประโยคบอกใจความหลักของเรียงความ)
 12. Body Paragraph (ย่อหน้าเนื้อเรื่อง)
 13. Concluding Paragraph (ย่อหน้าสรุป)
 14. Coherence and Cohesion (ความเชื่อมโยงและสอดคล้องของความคิดและประโยค)
 15. Transition Signals / Transitions (คำประเภทต่าง ๆ สำหรับเชื่อมความคิด ประโยค และย่อหน้า)
 16. Editing and Proofreading (การแก้ไขและพิสูจน์อักษร)

รายละเอียดอื่น ๆ

 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 3 เดือน (90 วัน) (นับจากวันที่สมัครและชำระค่าเรียนเสร็จสมบูรณ์)
 • ทุกแบบฝึกหัดมี videos เฉลย-อธิบายข้อที่ถูกต้อง เหตุผล และที่ไปที่มาอย่างละเอียด
 • ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการทำแบบฝึกหัดของตนเองได้ทันทีจากระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ
 • เนื้อหากระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อธิบายแบบ ค่อยเป็นค่อยไป เน้นความละเอียด
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)
 • สามารถสอบถาม-พูดคุยกับ อ.ปริญญ์ โดยตรงได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง Facebook: PrinEnglish

รูปแบบการเข้าเรียน

 • เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
 • เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม