ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

หลักสูตร: Basic English 2 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2)

฿990

฿1,490

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้วยคำศัพท์และประโยคเพื่อใช้ปฏิเสธ ถามคำถาม และบอกทิศทาง

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้

10

หัวข้อ

26

บทเรียน

46

แบบฝึกหัด

260+

ข้อ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หัวข้อในหลักสูตร

 1. Negatives with “be” (ประโยคเชิงปฏิเสธกับคำตระกูล be)
 2. Negatives with other Verbs (ประโยคเชิงปฏิเสธกับคำกริยาอื่น ๆ)
 3. Simple Questions (คำถามอย่างง่าย)
 4. Answering Questions (การตอบคำถาม)
 5. Open Questions (คำถามปลายเปิด)
 6. Vocabulary 1 (คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ในเมือง)
 7. Talking about your Town (การพูดเกี่ยวกับเมืองของคุณ)
 8. Using “a”, “an”, “the”, “some” and “any” (การใช้คำว่า a, an, the, some และ any)
 9. Orders and Directions (การสั่งและการบอกทิศทาง)
 10. Joining Sentences (การเชื่อมประโยค)

รายละเอียดอื่น ๆ

 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 3 เดือน (90 วัน) (นับจากวันที่สมัครและชำระค่าเรียนเสร็จสมบูรณ์)
 • ทุกแบบฝึกหัดมี videos เฉลย-อธิบายข้อที่ถูกต้อง เหตุผล และที่ไปที่มาอย่างละเอียด
 • ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการทำแบบฝึกหัดของตนเองได้ทันทีจากระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ
 • เนื้อหากระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ อธิบายแบบ ค่อยเป็นค่อยไป เน้นความละเอียด
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)
 • สามารถสอบถาม-พูดคุยกับ อ.ปริญญ์ โดยตรงได้ตลอดเวลาผ่านช่องทาง Facebook: PrinEnglish

รูปแบบการเข้าเรียน

 • เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
 • เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม