หลักสูตร: ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts Mini-Test

ครอบคลุมเนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

 • การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading)
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC จำนวน 100 ข้อ + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 20 ข้อ
 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 2 สัปดาห์ (14 วัน)
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)
 • เน้นย้ำหลักการ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ เทคนิค tips และ tricks ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ
 • เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียง ได้ออกแบบให้เสมือนข้อสอบจริงอย่างที่สุด
 • Videos เฉลยข้อที่ถูกต้อง โดย อ.ปริญญ์ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดและตรงประเด็น ในทุกตัวเลือกและทุกข้อ
 • ระบบรวมผลคะแนนแบบ auto ประเมินตนเองได้ทันที ทุก parts

฿990.00

พาตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC จำนวน 100 ข้อ (จากเนื้อหาของหลักสูตรตะลุยโจทย์ 800 ข้อ) + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 20 ข้อ รวมเป็น 120 ข้อ

7

Parts

120

ข้อ

 • การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading)
 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC จำนวน 100 ข้อ + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 20 ข้อ
 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 2 สัปดาห์ (14 วัน)
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)
 • เน้นย้ำหลักการ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ เทคนิค tips และ tricks ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ
 • เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียง ได้ออกแบบให้เสมือนข้อสอบจริงอย่างที่สุด
 • Videos เฉลยข้อที่ถูกต้อง โดย อ.ปริญญ์ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดและตรงประเด็น ในทุกตัวเลือกและทุกข้อ
 • ระบบรวมผลคะแนนแบบ auto ประเมินตนเองได้ทันที ทุก parts

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรงในระดับสูง ด้วยเกียรตินิยม ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จาก University College London Institute of Education ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ในสาขาการศึกษา รวมถึงคะแนนจากข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอีกมากมาย และประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย มีความเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน โดยมีหลักการสอน การคิด และเทคนิคการทำความเข้าใจบนพื้นฐานที่ถูกต้อง-แม่นยำ-ชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดด้วยตนเองได้

รูปแบบการเข้าเรียน

 • เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
 • เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
Scroll to Top