หลักสูตร: ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts

ครอบคลุมเนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม กว่า 900+ ข้อ

รับประกันคะแนน 750+

 • การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading)
 • พาตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC 4 ชุดเต็ม ๆ จำนวน 800 ข้อ + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 139 ข้อ รวมทั้งสิ้นกว่า 900++ ข้อ
 • เน้นยํ้า กลยุทธ์ เทคนิค tips และ tricks ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ หลักการ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่พบได้บ่อย​
 • เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียง ได้ออกแบบให้เสมือนข้อสอบจริงอย่างที่สุด​
 • ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพ สัญญาณรบกวนต่ำ เพื่อเพิ่มสมาธิและความสบายในการเรียนระยะยาวให้กับผู้เรียน​
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)​
 • Videos เฉลยข้อที่ถูกต้อง โดย อ.ปริญญ์ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดและตรงประเด็น ในทุกตัวเลือกและทุกข้อ
 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 6 เดือน (180 วัน)
 • สิทธิพิเศษ ผู้เรียนสามารถยื่นขอต่ออายุหลักสูตรเพิ่มได้ (โครงการรับประกันคะแนน 750+)​
 • ระบบรวมผลคะแนนแบบ auto ประเมินตนเองได้ทันที ทุก parts

฿1,990

฿3,990

เหมาะสำหรับผู้ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEIC รับประกันคะแนน 750+ การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading) พาตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC 4 ชุดเต็ม ๆ + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่

5

ชุดข้อสอบ

7

Parts

900+

ข้อ

รับประกันคะแนน 750+

 • การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading)
 • พาตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC 4 ชุดเต็ม ๆ จำนวน 800 ข้อ + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 139 ข้อ รวมทั้งสิ้นกว่า 900++ ข้อ
 • เน้นยํ้า กลยุทธ์ เทคนิค tips และ tricks ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ หลักการ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่พบได้บ่อย​
 • เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียง ได้ออกแบบให้เสมือนข้อสอบจริงอย่างที่สุด​
 • ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพ สัญญาณรบกวนต่ำ เพื่อเพิ่มสมาธิและความสบายในการเรียนระยะยาวให้กับผู้เรียน​
 • มีเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)​
 • Videos เฉลยข้อที่ถูกต้อง โดย อ.ปริญญ์ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดและตรงประเด็น ในทุกตัวเลือกและทุกข้อ
 • สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 6 เดือน (180 วัน)
 • สิทธิพิเศษ ผู้เรียนสามารถยื่นขอต่ออายุหลักสูตรเพิ่มได้ (โครงการรับประกันคะแนน 750+)​
 • ระบบรวมผลคะแนนแบบ auto ประเมินตนเองได้ทันที ทุก parts

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรงในระดับสูง ด้วยเกียรตินิยม ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จาก University College London Institute of Education ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ในสาขาการศึกษา รวมถึงคะแนนจากข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอีกมากมาย และประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย มีความเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน โดยมีหลักการสอน การคิด และเทคนิคการทำความเข้าใจบนพื้นฐานที่ถูกต้อง-แม่นยำ-ชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดด้วยตนเองได้

รูปแบบการเข้าเรียน

 • เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
 • เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม
Scroll to Top